??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Karpackie jeziora

Te górskie oczy stworzone są z łez, swym wszechwidzącym wzrokiem, nawadniają ziemi mrok tajemnicy nieosiągalnej, i nie zwracając uwagi na to że wabią, pochylają wszystkich, kogo skusił blask ich migoczących fal:

(z legendy)

Karpackie jeziora dzieli się, ze względu na ich pochodzenie, na polodowcowe (Gereszaska, Niesamowite, Brebeneskul, Drohobrackie, Mariczejka, Niżne), wulkaniczne (Borocziwskie, Lipowieckie, Niebieskie) i osuwiskowe (Syniwir, Ozerce), najwięcej górskich jezior znajduje się w obwodzie Zakarpackim .

Brebeneskul w rejonie Rachowskim. Znajduje się między głównymi grzbietami masywu Czarnohory i góry Gutyn-Tomnatyk na wysokości 1801 m.nmp. Długość 134 m, szer. 28-44 m, głębokość do 2.8 m. Brzegi strome, wysokie z kamienistymi urwiskami. Zasilane wodami gruntowymi i opadami atmosferycz-nymi. Woda słabo zmineralizowana.

Drogobrackie w Rahowskim rejonie. Znajduje się obok północnego zbocza góry Bliźnicy w masywie Swydowiec na wysokości 1600 m.nmp. Długością 55 m, szer. 21, i głębokością 1,2 m, brzegi morenowe. Zasilane wodami gruntowymi i opadami atmosferycznymi, woda przezroczysta, słabo zmineralizowana.

Niżne w rejonie Rachowskim. Znajduje się w masywie Czarnohory na wys. 1515 m.nmp., długość 70 m, szer. 29 m, głębokość 2 m. Brzegi przeważnie strome, oprócz niskich w części południowej i północnej. Zasilane wodami spływającymi z pobliskich stoków, woda przezroczysta, zimową porą zamarza.

Ozerce w rejonie Międzygórskim. Znajduje się na północno-wschodnim stoku góry Gropa przy dziale wodnym wewnętrznych Gorgan na wysokości blisko 1000 m.nmp., w środku świerkowego lasu. Maksymalna głębokość jeziora 9,5 m. Zasilane wodami gruntowymi, z jeziora wypływa niewielki strumyk. Woda ciemnobrązowa, słabo zmineralizowana. Letnia temperatura wody nie przekracza 15°C. Leży na granicy parku narodowego "Syniwir".

Syniwir ("Morskie Oko") w rejonie Międzygórskim. Jeden z najcenniejszych i najważniejszych skarbów ukraińskich Karpat leży na wysokości 989 m.nmp. Zbiornik powstał w okresie polodowcowym na skutek osunięcia się stoków i zablokowania doliny rzecznej, zasilany jest wodami ze spływających doń trzech górskich strumieni, jego wielkość i głębokość jest zmienna i uzależniona od ilości opadów waha się w granicach 8-10 m, a w niektórych miejscach dochodzi do 22 m. W jego przezroczystej i chłodnej wodzie dobrze czują się pstrągi jeziorne, tęczowe i strumykowe.

Lipowieckie w rejonie Chusteckim. Leży na północno-wschodnim stoku górskiego masywu Tupyj, w dolinie powyżej wsi Lipcza na wysokości 700 m.nmp., dł. 45 m, szer. 43 m. Brzegi niskie miejscami pokryte zaroślami. Zasilane wodami podziemnymi, wypływa z niego niewielki potok zwany dalej Rzeką, który zasila serię stawków. Woda słodka i czysta, w zimie zamarza, słabo rozwinięte wodorośla.

Niebieskie w rejonie Mukaczewskim. Leży na południowo-zachodnim stoku górskiego masywu Syniak na wysokości 600 m.nmp., na północ od wsi Syniak. Brzegi torfowe, trzcinowe zarośla. Zasilane wodami siarczanego źródła, czyste i przezroczyste. Życie organiczne ograniczone ze względu na duże nasycenie związkami siarki.

Popularnym miejscem odpoczynku w rejonie Wierchowińskim obwodu Iwano-Frankowskiego jest jezioro Mariczejka położone w wielkiej polodowcowej niecce u podnóża góry Szuryn wśród połonińskiej puszczy na wysokości 1510 m.nmp. Rozciąga się na długość 200 m i szerokość 100 m, głębokość nie przekracza 80 cm. Z jego dna biją podziemne źródła, woda jest bardzo zimna nawet latem. Z jeziora wypływa jeden strumyk, który jest prawym dopływem rzeki Pogorylec.

Przebywając na Iwano-Frankiwszczyźnie w okolicach Jaremczy można odwiedzić malownicze jezioro " Niesamowite ", które znajduje się na stoku góry Turkuł (1933 m) w masywie Czarnohory na wysokości 1750 m.nmp. Długość 80 m, szerokość 45 m, północne brzegi ograniczone niskim morenowym wałem, wzdłuż południowych — kamieniste osuwiska. Zasilane opadami atmosferycznymi, intensywnie zarasta.

Spójrz w siwe oczy wysokogórskich jezior, a w ich głębiach znajdziesz odpowiedź na tajemnice, o których mówią legendy i ludowe przekazy. Obowiązkowo przemyj się ich wodą, aby nabrać zdrowia, energii i siły na cały rok.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????