??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Rzeki

Jak tu cudownie: W jar głęboki
padają dźwięczne, szklane potoki
jak kryształowe łzy gór:

Bogdan Lepkij

Na malowniczych zboczach Karpat biorą początek źródła, strumienie, potoki i rzeki, które płyną do morza Czarnego. Do jego zlewiska należy dorzecze Dniestru i Dunaju. Do zlewiska morza Bałtyckiego należy dorzecze Wisły, której dopływem jest San. Rzeki Karpat mają górski charakter: wyróżniąją się one znacznym spadkiem koryt, wartkimi prądami, niewielkimi głębokościami, a także częstymi wiosennymi wylewami.

Największymi rzekami regionu jest Dniestr, Prut, Czeremosz i Cisa.

Dniestr bierze początek na północno-wschodnim zboczu Karpat obok wsi Wilcze w rejonie Turkiwskim obwodu Lwowskiego i uchodzi Dniestrowskim limanem do morza Czarnego. Przepływa przez terytorium obwodów Iwano-Frankowskiego, Tarnopolskiego i Czerniowieckiego.

Tworzy znane z piękna Dniestrowskie kaniony. Główne dopływy Dniestru to Stryj, Opór, Świca, Mizunka.

Najczystszymi rzekami europy są Limnica, Bystrzyca Słotwińska i Nadworniańska.

Drugą co do wielkości rzeką regionu jest Prut. Początek bierze u podnóża Howerli, spada wąską kaskadą wodospadów na równiny gdzie rozlewa się do szerokości 100 m. Największym dopływem Prutu jest Czeremosz; na swoim szlaku Prut przyjmuje liczne potoki: Prutec Czeremchowski, Kamianka, Zonka, Zenec, Pigy, Homulec, Prutec Jabłonecki. Rzeka przepływa przez terytorium obwodów Iwano-Frankowskiego i Czerniowieckiego.

Czeremosz bierze początek z dwóch potoków Czarnego i Białego Czeremoszu, jego największym dopływem jest rzeka Putylka. Dopływem Czarnego Czeremosza są potoki Szybinyj, Dzem-bronia, Bystryc. Czeremosz przepływa przez obwody Iwano-Frankowski i Czerniowiecki .

W pobliżu miasta Rachów, tam gdzie "Czarna Cisa Białą dogania", dwie rzeki łączą się w jedną i dają początek najdłuższej arterii wodnej Zakarpacia — Cisie. Zbiera ona wody rzek — Uż, Latorycy, Bor-żawy, Terebli, Tereswy.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????