??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Melodie wodospadow

Głosy wodospadów wszystkie jednotonne, jak ich nazwy. Huk!
Ale wrażliwe ucho może odczuć, że każde z nich śpiewa
swoją niepowtarzalną pieśń potężnych Karpat

Stefan Puszyk

Piękno Karpat dostępne jest nie tylko dla wnikliwych i zadeklarowanych miłośników gór.

Każdy dzień przebywania w tym bajkowym kraju może przeobrazić się w barwną i zachwycającą podróż. Cudowną ozdobą regionu są jego niezliczone wodospady.

Jeden z najwyższych — wodospad Maniawski w rejonie Bohoryczańskim obwodu Iwano-Frankowskiego, na rzece Maniawka, wysokość którego osiąga 16 m.

Największym wodospadem na równinnej Ukrainie jest "Czerwonogrodzki" na rzece Dżuren w pobliżu wsi Nerkiw w rejonie Zaleszczyckim obwodu Tarnopolskiego, wysokość którego osiąga 16 m.

Strumieniem z największą ilością wodospadów jest Rusyliwski, na którym można doliczyć się 15 wodospadów o wysokości od 5 do 11 m.

Znajdują się one w pobliżu wsi Rusyliw w rejonie Buczackim obwodu Tarnopolskiego.

Zakarpackie wodospady

 • Rejon Irszawski — "Szygiwski Jałowy" (rezerwat "Zaczarowana dolina").
 • Rejon Międzygórski — "Szypot" wieś Pylepec.
 • Rejon Mukaczewski — "Skakało" wieś Czynadjeło.
 • Rejon Pereczyńcki — "Wojewdyno" wieś Tura Polana, "Solowej", "Czerwony partyzant" wieś rejon Rejon Rachowski — "Trościaniec" wieś Kwasy, "Trufanica" wieś Jasinia, "Biały" wieś Działowe.

Iwano-Frankowskie wodospady

 • Rejon Kosowski — "Sikawka" w pobliżu wsi Stare Kuty, "Rusirski" wys. 4 m, "Szepicki Wielki Huk" wys.14-15 m, "Szeszorskie Huki" wys 2,5 m, "Jaworowskie Huki" długości 30 m.
 • Okolice Jaremczy — wodospad rzeki Prut pod Howerlą, wodospad na rzece Bagriwiec, "Przebij" wys. ponad 8 m na rzece Prut, "Huk" na rzece Zenec.
 • Rejon Bogoryczański — Maniawski wodospad wys 16 m.
 • Rejon Nadwornański — Buhtiwecki wodospad.
 • Rejon Tyśmienicki — wodospad na rzece Roztocze.

Lwowskie wodospady

 • Rejon Skoliwski — wodospad "Górkało" na Wielkiej Rzece, prawym dopływie rzeki Stryj — wieś Korczyn. Kaskada wodospadów na rzece Kamionka w pobliżu wsi Dębina.

Tarnopolskie wodospady

 • Rejon Zaleszczycki — "Czerwonogrodzki" wys.14 m wieś Dżuryn.
 • Rejonie Buczacki — Kaskada wodospadów "Rusyliwski" w pobliżu wsi Rusyliw w wys. od 5-11 m.

Bukiwińskie wodospady

 • Rejon Storożyniecki — "Królewski" wieś Banylów — Podgórny.
 • Rejon Zastawski — "Kuliwiecki" wieś Kuliwcy, Wasyliwskie wodospady we wsi Wasyliw, "Doroszowiecki", "Faliński" wieś Doroszywce, " Czarnopotocki" wieś Czarny Potok.
 • Rejon Putyliwski — "Bukowińskie wodospady", "Siruczok" wieś Roztoki, "Kizia", "Byskiw" wieś Ust Putyla, "Porkulen" wieś Sergieje, "Huk Suczawski" wieś Szepid.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????