??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Informacje o Radzie Turystyki Regionu Karpackiego

Rada Turystyki Regionu Karpackiego została powołana w sierpniu 2001 roku przez administracje obwodów Zakarpackiego, Iwano-Frankowskiego, Lwowskiego, Czerniowieckiego. W 2003 roku w skład Rady wszedł obwód Tarnopolski.

Głównym celem działalności Rady jest wspieranie działalności i popularyzacja gałęzi turystycznej regionu.

Podstawowe kierunki działań przewidują koordynację wysiłków obwodów w rozwoju turystyki, analizowanie rozwoju turystyki i działalności przedsiębiorstw turystycznych, organizowanie seminariów i szkoleń, konferencji, okrągłych stołów; popularyzacja, marketing walorów turystycznych regionu, monitoring działalności przemysłu turystycznego w regionie, koordynowanie relacji przedsiębiorstw turystycznych z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi, donorskimi i organizacjami turystycznymi.

W okresie dotychczasowej działalności Rady wydano przewodniki turystyczne i katalogi o regionie; broszury informacyjne; reklamowe prospekty i ulotki; kwartalnik "Karpaty. Turystyka. Wypoczynek".

Wspólnie z administracjami regionu i Państwową Administracją Turystyczną Ukrainy Rada bierze udział w targach międzynarodowych na Ukrainie i poza granicami (Mediolan, Berlin, Poznań, Londyn, Opole, Kijów, Donieck).

Przy wsparciu Fundacji Karpackiej, Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy i Fundacji Eurazja Rada zrealizowała kilka projektów, w ramach których przeprowadziła szereg szkoleniowych i popularyzatorskich wizyt w regionie dla przedstawicieli mediów, polskich i ukraińskich operatorów turystycznych. Zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do Polski w celu poznania polskiego doświadczenia rozwoju branży turystycznej i powołania sieci centrów informacji turystycznej (wspólnie z Agencją rozwoju Regionalnego "ARES" w Suwałkach).

W 2002 roku Rada otrzymała główną nagrodę Turystycznej Administracji Państwowej Ukrainy w nominacji "Rodzima organizacja turystyczna", a w grudniu 2003 roku otrzymała Dyplom Laureata międzynarodowego Rankingu Popularności "Złota Fortuna". W 2004 roku ekspozycja Rady otrzymała puchar i dyplom za najlepszą prezentację potencjału rekreacyjno-turystycznego na międzynarodowej wystawie w Opolu.

W 2003 roku wspólnie z administracją obwodu Iwano-Frankowskiego, Asocjacją Rozwoju Gospodarczego Iwano-Frankowszczyzny oraz organizacją obwodową Związek Wspierania Rozwoju Agroturystyki na Ukrainie, dzięki wsparciu Fundacji Eurazja powołaliśmy w Iwano-Frankowsku pierwsze regionalne centrum turystyczno-informacyjne.

Zarząd Rady składa się z przedstawicieli organów administracji państwowej - pięciu administracji obwodowych i sektora prywatnego - Związek Hoteli i Przedsiębiorstw turystycznych Regionu Karpat.

Sumę działających członków i partnerów Rady na dzień 07 czerwca 2005 jest stanowi ponad 130 organizacji turystycznych, instytucji noclegowych, żywieniowych, kulturalnych i oświatowych, mediów i organizacji społecznych regionu.

Ul. Gruszewskiego, 21, Iwano-Frankowsk, 76004, Ukraine
e-mail: sm@tourism-carpathian.com.ua
www.tourism-carpathian.com.ua

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????