??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Bogata historia współczesnych miast

Wszystkie wędrówki po naszym regionie zaczynają się w miastach obwodowych: Iwano-Frankowsku, Lwowie, Tarnopolu, Użgorodzie, Czerniowcach, które nazywane są wrotami w Karpaty. Oczarują Was one nutą swojego piękna i bogactwem historycznych zabytków, spokojem i zaciszem średniowiecznych uliczek. W drodze w Karpaty koniecznie zatrzymajcie się choć na dzień w którymś z tych miast, a zawsze będziecie chcieli tam powrócić, żeby zakosztować smaku dawnych czasów w połączeniu z dniem dzisiejszym.

Iwano-Frankowsk (do 1962 r. Stanisławów) — królewskie wolne miasto, położone między Nadworniańską a Słotwińską Bystrzycą, u podnóża malowniczych Karpat, nieopodal starego Halicza — stolicy księstwa Halicko-Wołynskiego.

W 1602 r. miasto otrzymało prawa magdeburskie, zostało stworzone w miejscu wioski Zabłocie, jako forteca dla obrony przed napadami i najazdami krymskich tatarów oraz punktem oparcia polskich możnowładców Potockich na ziemi Halickiej.

Stanisławów powstał wokół placu rynkowego i ratusza, które zachowały się, z niewielkimi zmianami, do dzisiejszych czasów. W dalszym rozwoju miasta zaznaczyła się charakterystyczna dla epoki renesansu koncepcja miasta idealnego, co jest widoczne w architekturze przedmieść; ich ulic, świątyń i kamienic.

Lwów stare miasto ukraińskie, jeden z największych kulturowych, ekonomicznych i komunikacyjnych ośrodków Ukrainy. Pierwsza wzmianki o Lwowie sięgają 1256 r. Miasto położone w dolinie rzeki Połtwi, dopływu Bugu, które założył i nazwał na cześć swojego syna Lwa znamienity halicki król Daniło Romanowicz. W 1356 r. Lwów otrzymał samorząd zgodnie z normami prawa magdeburskiego. Miasto Lwa zawsze odgrywało szczególną rolę w histori ukraińskiego ludu, było duchowym centrum Ukrainców, wybitnym ośrodkiem ich życia społeczno-politycznego, ekonomicznego, kulturalno-oświatowego. Jednocześnie, na różnych etapach swego rozwoju, Lwów był miejscem istotnym w historii kultury polskiej, niemieckiej, ormiańskiej i żydowskiej.

Miasto zajmuje pierwsze miejsce na Ukrainie pod względem ilości zabytków historyczno-architektonicznych; zawsze wyróżniało się swoją niepowtarzalnością, pięknem, unikalnymi zabytkami i rozmaitymi stylami architektury. Centralna część Lwowa zaliczona została do światowej listy spuścizny kulturowej UNESCO.

ανΉΣΉŽΊα εΉΣΊ«»«Ÿ΄ Tarnopol — starodawne halickie miasteczko, nazywane "kwitnącą stolicą Podola", położone nad rzeką Seret (lewy dopływ Dniestru).

Miasto przyciąga pięknem swych zabytków, bogatym dziedzictwem historii i kultury. Tarnopol założony został jako forteca, która miała bronić Podola od napadów i najazdów tatarskich. Po raz pierwszy jest wspomniany w 1540 r. jako własność Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Tarnowskiego. W centrum miasta cieszy oko starodawna świątynia orginalnej architektury — cerkiew Bożego Narodzenia potocznie zwana "Średnią". Należy ona do najdawniejszych budowli Tarnopola, mieści się w pobliżu miejskich wałów, nieopodal Bramy Kamienieckiej. W kronikach miasta zapisali się Iwan Franko, Solomija Kruszelnicka, Leś Kurbas i inni.

Użgorod — jedno z najstarszych miast Ukrainy, które niedawno obchodziło swoje 1100-lecie. Jedna spośród wielu hipotez co do pochodzenia jego nazwy wywodzi ją od przepływającej przez miasto rzeki Uż. Nadzwyczajna rozmaitość pochodzących z różnych epok i prezentujących różne style architektoniczne budowli tworzy atrakcyjną mieszankę historii ze współczesnością. Dzisiejszy Użgorod to nie tylko miasto, które ma potencjał ekonomiczny i przyrodniczy, ale też region, który dał Ukrainie wielu utalentowanych uczonych, pisarzy, artystów, mistrzów pędzla, pióra oraz sztuki ludowej.

ŒΉΣΊΈσΉŠύ Κκ ΡΊΈσΉΣίΚΤΉΤ Czerniowce — stare miasto położone na malowniczym podgórzu Karpat, na brzegu rzeki Prut, to stolica Bukowiny zwanej "Karpacką pięknością", "Krainą bukowych lasów" lub "Wschodnią Szwajcarią". Swoista drewniana architektura, malownicze górskie krajobrazy, mieszanka różnych kultur — to wszystko stworzyło niepowtarzalny koloryt Bukowińskiego regionu.

Pierwsze wzmianki o Czerniowcach sięgają 1408r. Miasto słynie imionami swoich synów — Włodzimierza Iwasiuka i Pawła Celana, Sydora Worobkiewicza i Haima Melamuda. W 1905 r. w Czerniowcach urodził się laureat nagrody Nobla Erwin Czarhaf.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????