??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Klimat

Klimat Ukraińskich Karpat jest nadzwyczaj różnorodny. Istotnym czynnikiem tego zróżnicowania jest duża rozpiętość wysokości absolutnych — od 150 m do 2061 m nmp., razem z wysokościami zmienia się temperatura i wilgotność.

Klimat umiarkowany kontynentalny, ciepły z cyklonami i antycyklonami atlantyckiego powietrza. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) na przedgórzu od +18 do +20°C, a w górach od +8 do 10°C, najchłodniejszego (stycznia) od 3 do 9°C.

Ilość opadów — od 500-800 mm na przedgórzu do 1600-2000 mm na najwyższych grzbietach górskich. Warto zaznaczyć, że 80 % ogólnej ilości opadów przypada na sezon letni, znaczna część w postaci ulew z silnymi burzami, ale zazwyczaj występuje długotrwała mrzawka.

Na połoninach w okresie letnim deszcz pada co dwa dni.

Ogólnie, cechą charakterystyczną klimatu Karpat jest niestabilna wiosna, chłodne lato, ciepła jesień i łagodna zima.

Wyraźnie zaznacza się strefowość klimatyczna związana ze zmianami wysokości (za M.S.Andrianowym).

I. Strefa Zakarpacka — bardzo ciepła, klimat umiarkowany i wilgotny.

II. Strefa Przedkarpacka — strefa ciepłego, umiarkowanego i wilgotnego klimatu.

III. Strefa Przedgórza — umiarkowana i wilgotna.

IV. Strefa Niskogórska — umiarkowana, dość wilgotna.

V. Strefa Średniogórska — pas chłodnego i wilgotnego klimatu.

VI. Strefa Średniogórska — umiarkowana chłodna, bardzo wilgotna.

VII. Strefa Wysokogórska — pas chłodnego i bardzo wilgotnego klimatu.

Klimat pomiędzy strefami także nie jest jednolity, z północnego zachodu na poludniowywschód wzrasta jego kontynentalność.

Na Zakarpaciu ostro wyróżnia się rejon południowo-zachodni. Roczna suma opadów jest tu mniejsza niż 600 mm, w lecie bywają upały, a nawet susze, na jeszcze większe zróżnicowanie klimatu wpływa rzeźba terenu, każde wgłębienie, dolina rzeczna, pochyłość i ekspozycja zboczy rzutują na powstanie swoistych warunków mikroklimatycznych.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????