??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Żywe perły dumnych gór

Nasz region nazywają "zieloną perłą" Ukrainy, gdzie występuje blisko 2500 gatunków i odmian roślin.

Ukraińskie Karpaty — to znaczące europejskie centrum reliktowych, endemicznych i rzadkich gatunków roślinności. To niepowtarzalna skarbnica przyrodniczych bogactw, kraina bajkowych krajobrazów świerkowych i bukowych lasów, opiewanych w legendach połonin, malowniczych dolin i górskich potoków.

Lasy iglaste zajmujące blisko 70% wszystkich drzewostanów buduje przeważnie świerk. Spotyka się też sosnę, modrzew, limbę, dąb, grab, czereśnię, orzech, a także cis — najbardziej długowieczne drzewo na Ukrainie, wiek tego reliktu może osiągnąć 4 tys. lat.

W przeszłości rósł on we wszystkich leśnych kompleksach Europy, ale został wyniszczony ze względu na wysoko cenione drewno. Potocznie nazywa się go drzewem "królewskim". Największym skupiskiem cisów jest rezerwat Księżnodworski, o powierzchni 206 ha, znajdujacy się w okolicy Kołomyji w obwodzie Iwano-Frankowskim.

Do rekordowo długożyjących gatunków należą także cedry europejskie (limby) — do 3 tys. lat.

W skład bukowych puszcz wchodzą też klon ostrolistny i jesion pospolity, które wyginęły w większości innych rejonów Karpat a pozostały tylko w trudno dostępnych miejscach. Na zboczach gór rozpościerają się alpejskie łąki, bogate w rzadkie gatunki flory, szczególnie roślinności endemicznej takiej jak różanecznik wschodniokarpacki. Dzięki pięknym różowym kwiatem ludzie nazywają go alpejską różą.

Ze 132-gatunków roślin wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy, 56 gatunków można odnaleźć tylko w Karpatach. Przykłady co cenniejszych z nich to szarotka, dzwonki karpackie, lilia leśna i inne.

W Karpatach można zobaczyć wiele ciekawostek przyrodniczych: np. sosnę górską, która wyrosła na górze Pop-Iwan (jest niewymagająca, ma szeroką amplitudę ekologiczną, może rosnąć na kamienistych suchych skałach. Drzewo ma wygląd krzywolasu, wys. 2-4 m. lub drobnych karłowatych krzewinek o wysokości 20-30 cm.). Najwyższe drzewo — modrzew europejski, którego wysokość sięga 54 m rośnie w pobliżu Rachowa w obwodzie Zakarpackim. Najniższe drzewowierzba tępolistna, której wielkość nie przekracza 12-15 cm, można zobaczyć na zboczach góry Bliżnica. Wiosną, nieopodal miasta Chust można podziwiać dolinę kwitnących narcyzów.

"Dolina narcyzów" to jedyne miejsce na Ukrainie, gdzie w naturalnym środowisku rosną białośnieżne narcyzy wąskolistne. Wyglądem przypominają sadowe, lecz mają większy kwiat i osiągają średnicę do 10 cm. Ta malownicza dolina zajmuje powierzchnię 80 ha i w porze kwitnienia pokryta jest jednolitym dywanem kwiatów.

Rozmaitość czynników przyrodniczych warunkuje też bogactwo świata zwierzęcego. W rezerwacie Lasu Karpackiego można spotkać salamandrę plamistą, żółwia błotnego, żaby zielone, wiewiórki karpackie, jelenia karpackiego, niedźwiedzia brunatnego, rysia, zająca, lisa, kozicę — zwierzęta wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

W lasach, sadach, na polach żyje około 200 gatunków ptaków, takich jak — karpacki głuszec, dzięcioł syryjski, drozd, gołąb, kulig, czapla, bocian, jastrząb.

Fauna nietoperzy liczy 21 pozycji, z których 10 jest bardzo rzadkimi gatunkami i jako takie wpisane są do zarówno Europejskiej, jak i Ukraińskiej Czerwonej Księgi.

W zimnych wodach górskich rzek występuje dużo pstrągów, babek głowaczy, minogów, łososi dunajskich.

Na zboczach wokół wsi Babyn w rejonie Zastawskim na Bukowinie — można podziwiać kolonię czapli siwych, które od wielu lat zakładają do stu gniazd na gałęziach grupy 26-ciu dębów.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????