??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Grzbiety i szczyty Ukraińskich Karpat

Wysokie góry i bystre potoki
i lot wielkiego dumnego orła
Huculszczyna w niebo błękitne
pokazała swe piękne ramiona

Roman Juzwa

Ukraińskie Karpaty rozmieszczone na terytorium obwodów Zakarpackiego, Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego i Czerniowieckiego zajmują powierzchnię powyżej 24 tys. km. kw. Odległość od doliny górnego Sanu do źródeł Suczawy wynosi 280 km a szerokość pasa gór 100 km. Wysokości nmp. wahają się od 120-400 m u podnóża gór, do 500-800 m w dolinach i kotlinach i 1500-2000 m.nmp. wzdłuż podstawowych grzbietów górskich.

Niskogórze i średniogórze Karpat należą do masywów — Bieszczadów, Gorganów i Karpat Pokucko-Bukowińskich .

Najwyższym szczytem Karpat Połonińsko-Czarnogórskich jest Howerla (2061 m.nmp.), dalej na południowy-zachód uchronił się stary masyw krystaliczny Gór Rachowsko-Czywczyńskich. Kopulaste szczyty i szerokie grzbiety pokryte są subalpejskimi, rzadziej alpejskimi łąkami, zwanymi połoninami. Poniżej zbocza pokryte są zaroślami kosodrzewiny. W wyższych partiach zboczy królują lasy, na początku szeroki pas świerkowych i świerkowo-jodłowych borów, w dolinach i na stromych stokach, sredniogórza rozpościerają się potężne lasy bukowe rosnące na kamienistych glebach brunatnych. Na południowych, przedgórskich terenach uchroniły się znaczne obszarowo dąbrowy. Od górnych parti do podnóża gór ciągnie się jednolity dywan lasów, przerywany tylko plamami sianokośnych polan, a dalej na wzgórzach i przedgórskich równinach rozpościerają się sady, pola i winnice.

Najwyższe szczyty Ukraińskich Karpat skoncentrowane w masywie Czarnogóry

Howerla, 2061 m.

Położona na granicy obwodów Iwano-Frankowskiego i Zakarpackiego. Ma stożko-podobną formę, zbocza pokryte alpejskimi łąkami, zaroślami, gdzieniegdzie obsypującym się rumoszem skalnym. U podnóża na jednym z dopływów Prutu znajduje się malowniczy wodospad.

Brebeneskul, 2032 m.

Położony na granicy obwodów Iwano-Frankowskiego i Zakarpackiego. Kopułopo-dobna forma, pokryty alpejską i subalpejską roślinnością. Charakterystyczne kamieniste obsuwy i zwietrzałe obrywy.

Pop-Iwan, 2022 m.

Znajduje się na południowo-wschodnim końcu pasma, na granicy obwodów Iwano-Frankowskiego i Zakarpackiego, Ma piramidalną formę, w przyszczytowej części zwietrzałe kamieniste zbocza, pokryty roślinnością subalpejską, rozległe obszary kosodrzewiny i świerkowych lasów.

Nazwa pochodzi od szczytowej skały, która przypomina popa w sutannie. Na szczycie — ruiny polskiego obserwatorium astronomicznego z lat trzydziestych XX-stulecia.

Petros, 2020 m.

Położony na północno-zachodnim końcu pasma, między górą Szeszuł a Howerlą. Zachodnie i południowo-zachodnie zbocza są strome z licznymi kamienistymi obrywami, a północna i północno-wschodnia strona pokryta skalistymi występami. Roślinność przeważnie subalpejska, szerokie pasy zarośli kosodrzewiny i świerkowego lasu.

Gutyn-Tomnatyk, 2016 m.

Położony w południowej części głównego masywu Czarnogóry w granicach obwodu Zakarpackiego. Blisko północno-wschodniego podnóża szczytu znajduje się polodowcowe jezioro Brebeneskul. Góra pokryta subalpejską i alpejską roślinnością, z dużą ilością rzadkich gatunków. Polodowcowe połoniny stanowią unikalny kompleks przyrodniczy.

Rebra, 2001 m.

Znajdują się w centralnej części grzbietu Czarnohory, na granicy obwodów Iwano-Frankowskiego i Zakarpackiego. Południowe pochyłe zbocze są porośnięte białokłosymi trawami, a niżej zbocza pokryte są krzewami i lasem. Północne zbocze to strome, mało dostępne skaliste urwiska. Rośnie tu wiele gatunków rzadkiej roślinności, która wpisana jest do Czerwonej Księgi — np. limba, żółtoziele karpackie, naskalnica leżąca i inne.

Czarnohora

Menczul, 1999 m
Turkul, 1933 m
Breskul, 1911 m
Smotrycz, 1898 m
Szpicy, 1863 m
Dzembronja, 1877 m
Danci, 1856 m
Połonina Pożyżewska, 1822 m
Szeszul, 1688 m

Masyw Marmaroski

Pop-Iwan Marmaroski, 1936 m
Nanieska (Mika-Mare), 1820 m
Zerbin, 1795 m
Petros, 1780 m
Gorgany
Sywuła, 1836 m
Igrowec, 1803 m
Bratkiwska, 1788 m
Gropa, 1758 m
Dowbuszanka, 1754 m
Grofa, 1748 m
Popadia, 1740 m
Parenki, 1735 m
Młoda, 1723 m
Strymba, 1719 m
Czarna Klywa, 1719 m
Durnia, 1704 m
Negrowiec, 1707 m
Busztul, 1691 m
Jajko-Ilemskie, 1679 m
Bert, 1666 m
Syniak, 1665 m
Jajko, 1600 m
Gorgan Ilemski, 1587 m

Swydowec

Bliźnica, 1883 m
Wielki Kocioł, 1771 m
Dogiaska, 1764 m
Tataruka, 1711 m
Ungarjaska, 1708 m
Stig, 1707 m
Tempa, 1635 m
Pidpula, 1634 m
Berljaska, 1555 m

Góry Czywczynskie

Czywczyn, 1766 m
Koman, 1723 m
Budaszewska-Wielka, 1677 m
Lostyn, 1653 m
Kernycznyj, 1588 m

Borzawa

Stij, 1677 m
Magura-Zyde, 1518 m
Wielki Wierzch, 1508 m
Gemba, 1494 m
Grab, 1374 m

Góry Hryniawskie

Baba-Ludowa, 1590 m
Skupowa, 1579 m
Tarnica, 1553 m
Roztycka, 1513 m

Karpaty Pokucko-Bukowinskie

Jarowyca, 1574 m
Rotylo, 1483 m

Bieszczady

Pikuj, 1405 m

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????