??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Karpacki region Ukrainy

Obwody: Zakarpacki, Iwano-Frankowski, Lwowski, Tarnopolski, Czerniowiecki

Obwód Zakarpacki

(utworzony w 1946 r.)

Stolica: Użgorod

Powierzchnia: 12,8 tys. km. kw.

Ludność: 1 mln 202 tys.

Położenie geograficzne: Rozmieszczony na południowo-zachodnim styku granic Ukrainy i czterech sąsiednich państw — Rumuni, Węgier, Słowacji i Polski. Góry zajmują blisko 60% terytorium.

Podział administracyjny: Obwód podzielony jest na 13 rejonów. Największe miasta to Użgorod i Mukaczewo.

Obwód Iwano-Frankowski

(utworzony w 1939 r.)

Stolica: Iwano-Frankowsk

Powierzchnia: 13,9 tys. km. kw.

Ludność: 1 mln 373 tys.

Położenie geograficzne: Według rodzaju krajobrazu dzieli się na Wyżyne Podolską Przedkarpacie i Kar-paty. Góry zajmują blisko 50% terytorium.

Podział administra-cyjny: Obwód podzielony jest na 14 rejonów. Największe miasta to Iwano-Frankowsk, Kałusz, Kołomyja, Dolina, Nadwórna.

Obwód Lwowski

(utworzony w 1939 r. )

Stolica: Lwów

Powierzchnia: 21,8 tys. km. kw.

Ludność: 2 mln 668 tys.

Położenie geograficzne: Północna część obwodu leży na granicy Wyżyny Wołyńskiej, Małego Polesia i Wyżyny Podolskiej. Dolina Dniestru dzieli go od Przedkarpacia, na południowym-zachodzie obwodu rozciągają się grzbiety ukraińskich Karpat (Góry Sanocko-Turczańskie, Bieszczady).

Podział administracyjny: Obwód podzielony jest na 20 rejonów. Największe miasta to Lwów, Drohobycz, Stryj, Czerwonograd, Borysław, Sambor.

Obwód Tarnopolski

(utworzony w 1939 r. )

Stolica: Tarnopol

Powierzchnia: 13,8 tys. km. kw.

Ludność: 1 mln 151 tys.

Położenie geograficzne: Rozmieszczony przy granicy strefy lasostepowej (lasy zajmują 190,3 tys.ha) Prawie całe terytorium obwodu obejmuje Wyżyna Podolską, przy granicy której wyłaniają się Góry Krzemienieckie i Towtry, a na północnym-zachodzie równina Małego Polesia.

Podział administracyjny: Obwód podzielony jest na 16 rejonów. Największe miasta to Tarnopol, Czortków, Krzemieniec.

Czerniewiecki obwód

(utworzony w 1940 r.)

Obwodowe centrum: Czerniowcy

Powierzchnia: 8,1 tys. km. kw.

Ludność: 914 tys.

Położenie geograficzne: Rozmieszczony przy granicy Przedkarpacia i wschodniej części ukraińskich Karpat. Część obwodu zajęta jest przez Wyżynę Chocimską, na południowym-zachodzie rozciągają się Karpaty Pokucko-Bukowińskie i rząd niewielkich grzbietów górskich.

Podział administracyjny: Obwód podzielony jest na 10 rejonów. Największe miasta to Czerniowce, Storożyniec, Sokiriany, Chocim.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????