??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Wędrówki piesze Wędrówki piesze

Karpaty są główny rejonem organizowania wędrówek pieszych oraz obozów sportowych. Bogata topografia i urozmaicony krajobraz dają możliwość wykorzystania całego arsenału techniki turystycznej i orientacji w terenie. Można tu zorganizować szlaki turystyczne różnego stopnia trudności.

Ukraińskie Karpaty to góry średniej wysokości, które nie sięgają strefy wiecznych śniegów i nie mają aktywnych lodowców. Absolutna większość Karpackich szczytów leży poniżej 2000 m. nmp., tylko w masywie Czarnohory jest sześć szczytów, które mają większą wysokość.

Na granicy głównego działu wodnego znajdują się Bieszczady z najwyższym szczytem Pikuj 1405 m.npm., od Przełęczy Wereckiej do Jabłonieckiej rozciągają się trudnodostępne, rozczłonkowane głębokimi dolinami góry Gorgany z najwyższym szczytem Sywułą 1836 m.npm. Od Przełęczy Jabłonieckiej na połud-nie rozciąga się masyw Czarnohory z najwyższymi szczytami Ukrainy.

Połonińskie grzbiety ze szczytami Pikuj, Borżawa, Krasna, Stin są nieco niższe i należą do Karpat Środkowych.

Na południowej krawędzi ukraińskich Karpat rozciągają się masywy górskie pochodzenia wulkanicznego ze szczytami Makowica, Syniak, Bużora, w krajobrazie widoczne są ślady działalności wulkanicznej.

Karpaty zbudowane są głównie z gliniastych łupków, wapieni, alwrytów, piaskowca — ery kredowej i paleogicznej. Łupki poddają się denudacji dlatego górskie grzbiety mają przeważnie pochyłe zbocza.

Piesze wędrówki w Karpatach można organizować od maja do października. Trzeba jednak pamiętać, że w maju na pogórzu jest jeszcze dużo śniegu, a w październiku znacznie obniża się temperatura powietrza, szczególnie w nocy.

Najciekawsze szlaki przechodzą przez górskie grzbiety Czarnohory, Gorgan i Świdowca (3-cia kategoria trudności).

Karpaty są główny rejonem organizowania wędrówek pieszych oraz obozów sportowych. Bogata topografia i urozmaicony krajobraz dają możliwość wykorzystania całego arsenału techniki turystycznej i orientacji w terenie. Można tu zorganizować szlaki turystyczne różnego stopnia trudności.

Ukraińskie Karpaty to góry średniej wysokości, które nie sięgają strefy wiecznych śniegów i nie mają aktywnych lodowców. Absolutna większość Karpackich szczytów leży poniżej 2000 m. nmp., tylko w masywie Czarnohory jest sześć szczytów, które mają większą wysokość.

Na granicy głównego działu wodnego znajdują się Bieszczady z najwyższym szczytem Pikuj 1405 m.npm., od Przełęczy Wereckiej do Jabłonieckiej rozciągają się trudnodostępne, rozczłonkowane głębokimi dolinami góry Gorgany z najwyższym szczytem Sywułą 1836 m.npm. Od Przełęczy Jabłonieckiej na połud-nie rozciąga się masyw Czarnohory z najwyższymi szczytami Ukrainy.

Połonińskie grzbiety ze szczytami Pikuj, Borżawa, Krasna, Stin są nieco niższe i należą do Karpat Środkowych.

Na południowej krawędzi ukraińskich Karpat rozciągają się masywy górskie pochodzenia wulkanicznego ze szczytami Makowica, Syniak, Bużora, w krajobrazie widoczne są ślady działalności wulkanicznej.

Karpaty zbudowane są głównie z gliniastych łupków, wapieni, alwrytów, piaskowca — ery kredowej i paleogicznej. Łupki poddają się denudacji dlatego górskie grzbiety mają przeważnie pochyłe zbocza.

Piesze wędrówki w Karpatach można organizować od maja do października. Trzeba jednak pamiętać, że w maju na pogórzu jest jeszcze dużo śniegu, a w październiku znacznie obniża się temperatura powietrza, szczególnie w nocy.

Najciekawsze szlaki przechodzą przez górskie grzbiety Czarnohory, Gorgan i Świdowca (3-cia kategoria trudności).

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????