??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Turystyka rowerowa

Rower, szczególnie w Karpatach, jest wygodnym środkiem lokomocji. Daje wędrowcom możliwość szybkiego przemieszczania w terenie, pozwala więcej zobaczyć w czasie krótkiej podróży, odwiedzić ciekawe obiekty rozmiesz-czone w odległościach zbyt dużych by pokonać je pieszo.

Podróże rowerowe to forma aktywnego wypoczynku zapewniająca wiele ciekawych i oryginalnych wrażeń.

Główna część szlaków rowerowych wyższych kategorii w górskich rejonach Karpat, wymaga od rowerzystów dobrego przygotowania fizycznego i poznania miejscowej topografii. Przejazdy przez karpackie polany, leśne ścieżki, górskie drogi mogą okazać się sporym wyzwaniem.

Obecnie w regionie Karpackim oznako-wane są dwa szlaki rowerowe:

W obwodzie Lwowskim Lwów-Żółkiew, długość 70 km. Szlak przechodzi przez Brzuchowice, Jasyńska, Stradcz, Iwano-Frankowo, Dubrowicę, Krechów, Glińskie. Szlak odnotowano w rejestrze szlaków turystycznych pod numerem 20101.

Po terytorium obwodów Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwano-Frankowskiego i Czerniowieckiego wiedzie szlak "Kurortów i stref rekreacyjnch" o długości 500 km. Szlak przechodzi przez Truskawiec, Schidnicę, Urycz, Skole, Sławsko, Wołowiec, Swalawę, Międzygórze, Tiaczew, Rachów, Tatarów, Wiżnica, Kicmań. Szlak odnotowano w rejestrze szlaków turystycznych pod numerem 20011.

Wkrótce zostanie oddany do użytku nowy szlak turystyczny "Śladami Iwana Franka". Trasa ma wieść ze Lwowa przez Iwano Frankowo, Sambor, Nagujewice, Drohobycz, Stryj, Morszyn, Dolinę, Iwano-Frankowsk, Kołomyję do Wierchowiny.

Do sieci regionalnych szlaków rowerowych planuje się dołączyć opracowane, lecz jeszcze nie oznakowane szlaki — "Po zamkach", "Po rezerwatach", "Po ośrodkach twórczości ludowej", "Po miejscach historycznych", "Wzdłuż Dniestru", "Po zabytkach architektury drewnianej".

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????