??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Turystyka wiejska

Nie darmo wieś nazywają duszą Uk-rainy. Odwiedzając wieś, ucieszy-cie oczy bujną przyrodą i odczu-jecie jej leczniczą siłę, poznacie miłych i szcze-rych ludzi, ludowe zwyczaje i tradycje. Będzie-cie mogli spróbować swoich sił przy wiejskich zajęciach, skosztować i ocenić dania wspaniałej kuchni ukraińskiej. Wieś daruje Wam przy-jemne i niezapomniane wrażenia i chwile.

Wiejska turystyka to odpoczynek w do-mostwie gospodarza, a nie w tradycyjnych ośrodkach wczasowych. W takim odpoczynku lubowali się Iwan Franko, Lesia Ukrainka, Mi-chajło Hruszewski, Michajło Kociubiński.

Większość prywatnych gospodarzy zapro-ponuje Wam pokoje z wszelkimi wygodami. Ich adresy podane są na internetowych stro-nach administracji obwodowych, są też do-stępne w ośrodkach rozwoju turystyki wiejskiej na Ukrainie, a także w propozycjach regional-nych biur turystycznych.

Mieszkańców miast przyciąga możliwość odpoczynku na łonie natury, w innym środo-wisku. Przyjmuje się ich jak najdroższych gości stwarzając ciepłą i miłą atmosferę pobytu na wsi. Odpoczynek można urozmaicić organi-zując piesze, konne i rowerowe wycieczki oraz wyprawy do lasu na grzyby i jagody.

Będziecie mieli możliwość spacerować wzdłuż brzegów górskich rzek z kryształowo przezroczystą wodą, podziwiać piękne pejzaże, cudowny karpacki las, który ukołysze Was ciszą i podaruje dary przyrody. Zainteresowani wędrówką mogą wyruszyć na zielone i sło-neczne połoniny.

Wiejski odpoczynek jest o wiele tańszy od pobytu w hotelach i sanatoriach uznanych kurortów.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????