Віртуальний тур по Івано-Франківську, зйомка 3D сферичних панорам та створення віртуальних турів , съемка 3D сферических панорам и создание виртуальных туров 360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

  На головну  
   
Українською Англійською Польською
 
Рада з туризму
  списки членів Ради
  статут Ради
  заявка на членство
  переваги членства у Раді
Карпатський регіон
  міста регіону
  клімат
  гори, хребти
  скелі
  флора та фауна
Культура регіону
  етнографія
  звичаї та обряди
  дерев'яні церкви
  печери
  Центр Європи
  озера
  водоспади
  ріки
  замки
  Долина нарцисів
  обсерваторія Піп-Іван
  зимова інфраструктура
  карпатський трамвай
  пішохідний туризм
  водний туризм
  велотуризм
  кінний туризм
  зелений туризм
  мінеральні води

Членство туристичних фірм та інших юридичних і фізичних осіб у Раді з туризму Карпатського регіону

Рада з туризму Карпатського регіону оголошує про можливість набуття офіційного статусу члена Ради.

Члени

Згідно Статуту (пункт 4.2.) до складу Ради з туризму Карпатського регіону, крім засновників, на засадах добровільності можуть входити інші члени, а саме:

 • установи, підприємства, організації та громадські об'єднання, що працюють на розвиток туристичної індустрії;
 • індивідуальні члени - фізичні особи-підприємці, які визнають Статут Ради та своєю діяльністю беруть участь у розвитку туризму;
 • колективні члени - колективи підприємств, організацій та установ, які визнають Статут Ради, підтримують мету і завдання Ради, та приймають участь в її діяльності.

Члени Ради з туризму мають право:

 • використовувати спеціальну символіку, затверджену Правлінням, що засвідчує приналежність до Ради:
 • отримувати пільги при проведенні заходів, що проводяться Радою. Розмір пільг визначається Правлінням окремо в кожному випадку;
 • на першочергове розміщення інформації про свою діяльність в офіційних виданнях Ради (друкованих, електронних, відео та аудіо. тощо);
 • користуватися базою даних Ради з туризму Карпатського регіону про туристичні фірми, що зацікавлені у співпраці із відповідними фірмами Регіону:
 • користуватися результатами досліджень Ради;
 • отримувати відомості та інформацію щодо туристичних подій в регіоні, Україні та закордоном, а також щодо діяльності Ради;
 • подавати свої рекламні матеріали та інформацію про свої послуги Раді при її участі у виставкових заходах, як в Україні, так і закордоном;
 • бути обраними до керівних органів Ради;
 • подавати пропозиції на розгляд Правління та Дирекції Ради;
 • вийти з Ради у порядку та на умовах, передбачених Статутом Ради.

Члени Ради зобов'язані:

 • надавати Правлінню та Дирекції інформацію про свої туристичні послуги та продукти, актуальні ціни та умови, та інше, що стосується діяльності Ради:
 • дотримуватися Статуту та виконувати рішення Правління;
 • всебічно сприяти Раді у здійсненні нею своєї діяльності;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Ради;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески.

Прийняття в члени Ради здійснюється Правлінням Ради на підставі особистої заяви (для індивідуальних членів) або рішення зборів колективу організації, підприємства, установи про вступ до Ради (для колективних членів) за рекомендацією відповідного підрозділу облдержадміністрації, що відає питаннями туризму, при умові сплати вступного та членських внесків.

Виключення із членів Ради проводиться:

 • на підставі особистої заяви (для індивідуальних членів) або рішення зборів колективу організації, підприємства, установи про вихід з Ради (для колективних членів);
 • за рішенням Правління, при несплаті членських внесків протягом трьох місяців після проходження терміну їх сплати;
 • у випадку грубого порушення членом Ради діючого законодавства та Статуту Ради з туризму.

Членські внески

Рішенням Правління Ради з туризму від 10 грудня 2002 року встановлюються наступні розміри членських внесків для юридичних осіб:

75 грн. - вступний внесок (сплачується одноразово)

50 грн. – щомісячно, починаючи з наступного місяця.

Для приватних садиб – 75 грн. вступний,

50 грн. – квартальний, сплачується з наступного кварталу членського внеску.

Оплата може здійснюватися щомісячно, щоквартально, раз на рік.

 

  нагору 


   
 

• Агентство регіонального розвитку "АРЕС", Сувалки

• Польська Туристична Організація

• Підляська Туристична Організація

• Сувальський туристичний портал

• Сувальська Агро-Туристична Палата

 
     
     
     
   
     
   
     
  Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ  
 

 

Цей портал створено за підтримки Польсько-Американсько-Української Ініціативи про Співпрацю (ПАУСІ) , яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США) відповідно до Договору про співпрацю № 121-A-00-00-00822-00.

Погляди, викладені у цьому порталі авторами, є думками його авторів і не обов'язково співпадають з позиціями АМР США, Freedom House чи ПАУСІ.

 
Яндекс цитирования