??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Historie murow i kamieni

Karpacki region jest dumny ze swej historii, która śpi w murach średniowiecznych zamków, fortec, klasztorów; chowa się w kamiennych rzeźbach i nawiedzonych zamkach.

Mongoło-tatarskie najazdy i wojny zostawiły po sobie nieodwracalne szkody, wiele budowli, po dzień dzisiejszy znajduje się w stadium rekonstrukcji. Większość zachowanych fortec ulokowana jest na terytorium obwodów Lwowskiego, Tarnopolskiego i Zakarpackiego.

Charakterystyczną cechą praktycznie wszystkich zamków są fortyfikacyjne umocnienia wysokich murów, wałów i strzelnic.

W niektórych z nich stworzono muzea krajoznawcze i historyczne, galerie artystyczne na codzień otwarte dla zwiedzających. W średniowiecznych pałacach i fortecach organizowane są często turnieje rycerskie, a także wykorzystuje się je do realizacji filmów historycznych.

Państwo ponosi poważne nakłady na odbudowę i rekonstrukcję zamków, które znalazły się pod jego ochroną. Każdy z nich na pewno warto odwiedzić.

Znane zamki i fortece

Obwód Zakarpacki

 • Kwasiwski zamek XVI w. - Rejon Berehiwski
 • Winogradzki zamek XI w. - Rejon Winogra-dowski
 • Królewo VIII w. - Rejon Winogradowski
 • Dowżyński XV w. - Rejon Irszawski
 • Mukaczewski zamek X-XI w. - Rejon Muka-czewski
 • Szenborna XIX w. - Rejon Mukaczewski
 • Newicki zamek XIV w. - Rejon Użgorodzki
 • Użgorodzki zamek VII-IX w. - Rejon Użgo-rodzki
 • Sredniański zamek XII w. - Rejon Użgorodzki
 • Swalawski zamek IX-XIV w. - Rejon Swa-lawski
 • Hustecki zamek XI-XIII w. - Rejon Chustecki

Obwód Iwano-Frankowski

 • Halicki zamek XIV w. - Rejon Halicki
 • Rakowiecki zamek XVII w. - Rejon Gro-deński
 • Czernelicki zamek XVII w. - Rejon Gro-deński
 • Pniwski zamek XVI w. - Rejon Nadwor-niański
 • Maniawski skid XVII w. - Rejon Bohory-czański

Obwód Lwowski*

 • Brodecki zamek XVI w. - Rejon Brodecki
 • Podhorecki zamek XVII w. - Rejon Brodecki
 • Zółkiewski zamek XVI w. - Rejon Zółkiewski
 • Krachowski klasztor XVI w. - Rejon Zół-kiewski
 • Złoczowski zamek XVI-XVII w. - Rejon Złoczowski
 • Pomorzański zamek XVI w. - Rejon Złoczowski
 • Oleski zamek XIV w. - Rejon Buski
 • Świrski zamek XV-XVI w. - Rejon Przemyś-lański
 • Dobromilski zamek XV w. - Rejon Samborski
 • Uniwska Ławra XV w. - Rejon Przemyślański
 • "Tustań" IX w. - Rejon Skoliwski

Obwód Tarnopolski

 • Brzeżański zamek XVI w. - Rejon Brzeżański
 • Buczacki zamek XIV w. - Rejon Buczacki
 • Zbarażski zamek, Wiśniowieckich XVII w. - Rejon Zbarażski
 • Trembowlański zamek XIV w. - Rejon Trem-bowlański
 • Czortkowski zamek, Jagielnicki zamek XVII w. - Rejon Czortkowski
 • Podzamek XVI w. - Rejon Buczacki
 • Złoty Potok XVII w. - Rejon Buczacki
 • Paczajewska Ławra XIII-XV w. - Rejon Krzemieniecki

Obwód Czerniowiecki

 • Chocimska forteca XIII w. - Rejon Chocimski

* — Zamki Lwowszczyzny objęte są jednym szlakiem turystycznym "Złota podkowa Lwowszczyzny"

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????