??????????? ??? ?? ?????-???????????, ?????? 3D ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ????? , ?????? 3D ??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? 360 ????????, ?????????? ????????, ???? ?????-??????????,3D ????????, ???????? ????????, ???? 360, ????????, ??????????? ?????-??????????

Ukrainskie English Polskie  
  Na główną  
 
Karpacka Rada
    Turystyki
  członkowie
Region Karpacki
  miasta regionu
  klimat
  góry
  skały
  flora i fauna
Kultura regionu
  etnografia
  tradycje i zwyczaje
  drzewniane cerkwie
  pieczary
  Centrum Europy
  jeziora
  wodospady
  rzeki
  zamki
  Dolina narcyzów
  obserwatorium
  na Pip-Iwanie
  infrastruktura zimowa
  Karpacki tramwaj
  turystyka piesza
  turystyka wodna
  turystyka rowerowa
  turystyka konna
  agroturystyka
  wode mineralne

Skaliste występy Karpat

Są miejsca, o których zdaje się nam, że wiemy dużo, ale tak naprawdę to bardzo mało. Obrosłe legendami z wplecionymi skąpo faktami historycznymi, budzą zawsze ciekawość odkrywców i badaczy.

Miejscowe piaskowce powstały ponad 70 milionów lat temu na dnie ciepłego morza. Przeszły one wszystkie geologiczne i biologiczne epoki, były świadkiem zdumiewających wydarzeń historycznych. Skały i groty wykorzystywali dla swoich kryjówek tak opryszkowie-zbójnicy, jak i bojownicy ruchu narodowo-wyzwoleńczego, na nich budowano skalne świątynie, klasztory i cerkwie.

Dzisiaj przynoszą nam pamięć o swej historii, owianej legendami, które zachowały się w opowieściach miejscowej ludności.

Do najznacniejszych w regionie zalicza się skały Dobosza. Potężne i legendarne - położone w okolicy Jaremczy, Bubnyszczy (Bolechów). W Bubnyszczy otrzymały nazwę "Karpacki Sfinks". Orginalny kompleksy skalny o wybitnym znaczeniu naukowym i wysokiej wartości estetycznej — Kamień Dobosza można zobaczyć w wsi Kosmacz rejonu Kosowskiego (obwód Iwano-Frankowski), we wsi Roztoki rejonu Putylskiego (obwód Czerniowiecki). Ciekawe pamiątki przyrody znajdują się w obwodzie Zakarpackim — Sokole Skały w rejonie Pereczyńskim. Swierkowy Kamień lub "Zaczarowaną Dolinę" w rejonie Irszawskim, "Kamienną Bramę" w pobliżu wsi Mała Uhołka rejonu Tiacziwskiego; "Skały Zakochanych" na końcu wsi Kostyliwka rejonu Rachowskiego, Skały z "Hieroglifami" w pobliżu wsi Serednie Wodziane rejonu Rachowskiego.

Przebywając na Iwano-Frankowszczyźnie możecie także odwiedzić Pisany Kamień, Uchaty Kamień w rejonie Wierchowińskim, górę Doboszankę w rejonie Nadworniańskim, uroczysko Ternoszory w rejonie Kosowskim.

Podróżując po Lwowszczyźnie możecie odwiedzić skałę "Trzynóg" we wsi Ponikwa, "Czortków Kamień" we wsi Podkamień rejonu Brodowskiego, a także masyw malowniczych urwistych Uryckich Skał we wsi Urycz rejonu Drohobyckiego. To swoiste wielkoblokowe wychodnie jamneżskich piaskowców (paleocen), które występuja w kilku kompleksach — Ostry Kamień na zachodzie, Kamień w centrum i Zołob na wschodzie. W centralnym kompleksie (Kamień), który wznosi się ponad dolinąę na około 51 m, uchroniły się sztuczne ściany, ponad 3500 wgłębień, śladów po montażu drewnianych konstrukcji, skalne korytarze, pieczary i studnie (średnicy 2 m i głębokości około 35 m), dwa sztuczne zbiorniki do gromadzania wody podobnie jak znana studnia na Ostrym Kamieniu. W rejonie Turkiwskim znajdują się skały Stupinczastoji we wsi Rozłucz. Czortowa Skała znajduje się na wschodnim końcu Lwowa w pobliżu jeziora Winnickiego ok. 1 km w kierunku osiedla Winniki. Dziwaczne z zwietrzałymi urwiskami u skalnego wejścia, wysokie na ok. 20 m, mają wygląd prawdziwej fortecy.

W unikalne skały bogaty jest także obwód Tarnopolski: Skały Iwana Franka we wsi Okno rejonu Husiatynskiego, Skały Słowackiego w pobliżu Krzemieńca. Równa i Monastyrska, Trawertynowa i Rukomyszskie skały w rejonie Buczackim .

Trawertynowe skały we wsi Letiacze, Drohocziwskie skały (Synomański Bohater) we wsi Wołczków i Dniestrowskie skały w uroczysku "Krzywe" rejonu Zaleszczyckiego, Babiński Mengór we wsi Babyńcy rejonu Borszcziwskiego. Czortków Kamień we wsi Leśniki, Kurianiwskie skały rejonu Bereżańskiego, Kidanieckie skały w okolicach wsi Kidańcy rejonu Zbarażskiego, "Kasperewskie sfinksy" w rejonie Zaleszczyckim.

Odpoczynek na Bukowinie można połączyć z wycieczką do skał Sokoliny na końcu wsi Wyżenka rejonu Wyżnickiego, kamienia "Żaba" we wsi Marynyczy, "Kamiennej Bogaczki" we wsi UstPutyla. "Towarnycy" i "Protiatego" kamienie można zobaczyć we wsi Roztoki, "Czarnego Dziwa" we wsi Szepid i skałę "Trzech czekistów" we wsi Dyhtyniec w rejonie Putyliwskim.

 

  dogóry  

   
 

• Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” w Suwalkach

• Polska Organizacja Turystyczna

• Podlaska Organizacja Turystyczna

• Portal Turystyczny Suwalszczyzna

• Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

 
     
   
 

 

Produkcja n iniejszego portalu zostala umożliwiona dzięki wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) wedlug postanowien Umowy o Współpracy Nr. 121-A-00-00-00822-00.

Opinie i poglądy zawarte w niniejszym portale pochodza od jego autorów i moga nie pokrywać się ze stanowiskiem USAID, Freedom House lub PAUCI.

 
?????? ???????????